Alsar Cleaning is uw regionale specialist wanneer het gaat om rioolontstoppingrioolreiniging of voor industriele reiniging. Wij zijn beschikbaar voor zakelijke, maar ook particuliere klanten uit Halsteren en omstreken. Is uw wc verstopt? Of is uw afvoer verstopt of uw riool verstopt? Onze 24/7calamiteiten service helpt u ook op onvoorziene tijdstippen.Belt u ons en wij snellen ons naar Halsteren.

WC Verstopt / Riool verstopt / Halsteren

alsar-verstopt-bergenopzoom

Sinds kort hebben wij een nieuwe website. Binnen enkele seconden wordt u automatisch naar onze nieuwe website gestuurd.
Wanneer dit niet werkt, dan klikt u www.AlsarCleaning.nl

Is uw wc verstopt? Of is uw afvoer verstopt of uw riool verstopt?
Belt u ons en wij snellen ons naar Halsteren.

Wij verhelpen snel uw wc verstopping.

Bergen op Zoom / Steenbergen / Halsteren / Wouw / Hoogerheide / Wouwse Plantage / Heerle

 

Hieronder volgen oude teksten; u kunt beter even op onze nieuwe website kijken.

Halsteren

Onze reinigingsdiensten voor wc, riool en afvoer concentreren zich voornamelijk in de gemeente Halderberge. Dat is de omgeving van Roosendaal, Halsteren en omliggende dorpen. U kunt bij ons terecht voor grote industriële reiniging projecten, maar ook voor riool ontstoppen bij u thuis.

U woont in Halsteren of omstreken, en u heeft u last een wc verstopping of rioolverstopping die niet kan wachten?
Wij staan graag voor u klaar; ook buiten kantoortijden. En heeft uw verstopping erg veel haast, dan kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uur service.  

WC Verstopt

Niets is zo vervelend als een wc/toilet die verstopt is. Alsar Cleaning verhelpt u snel van uw wc-verstopping. Onze medewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar!

Afvoer verstopt

Indien u last heeft van een afvoer verstopping, dan komen wij vanuit Roosendaal snel naar u toe om het op te lossen. Maak van uw probleem, ons probleem! Met professionele apparatuur zorgen wij ervoor dat de afvoer niet meer verstopt is.

Riool verstopt

Het verlengde van de afvoer, is uw riool aansluiting. Als uw riool verstopt is, dan is het advies om dit snel te laten reinigen. Een verstopte riool kan namelijk erg lastig zijn, en zelfs veel schade aanrichten. Al uw afvalwater kan namelijk niet meer afvloeien naar het riool.

Industriele reiniging

In Halsteren en omstreken bent U een actieve deelnemer in de industrie. Uw installaties zijn de drijfkracht van de productie van uw bedrijf. Het is natuurlijk niet meer dan normaal, dat u er alles aan doet om ze optimaal te laten produceren. Daarom is het goed onderhouden en het regelmatig reinigen van uw installaties noodzakelijk.

Alsar Cleaning is uw regionale partner als het gaat om industriele reiniging van uw (fabrieks-) installaties. Wij beschikken over een professioneel wagenpark en apparatuur om uw industriele installaties met de grootste voorzichtigheid te kunnen reinigen. Zo blijft uw productieproces in Halsteren altijd gewaarborgd.

Industriele reiniging is onder andere het reinigen van: Installaties, systemen, verstopte leidingen, tanks en opslagcilo's en fabrieksruimtes.

Goten, kolken en gemaal verstopt

Straatvuil, afgevallen bladeren en verder voorkomend vuil wat meegenomen kan worden door stromend water kunnen de afvoer van uw riool verstopt laten worden, vandaar dat straat- en trottoirkolken regelmatig gereinigd moeten worden. Alsar Cleaning beschikt over moderne riool- en kolkenzuigers om er voor te zorgen dat uw rioolstelsel goed functioneert. Onze werkzaamheden verrichten wij voornamelijk in Halsteren en omstreken.

Bij de meeste gemeenten gebeurt de reiniging van goten, kolken, gemalen en pompputten twee à drie keer per jaar. Wij raden bedrijven aan om goten, kolken en pompputten minimaal één maal per jaar te laten reinigen. Als u dit namelijk niet doet dan raken is de kans dat alles verstopt raakt groot. En dan krijgt u plassen op uw terrein. Alsar Cleaning reinigt voor u deze objecten. Wij voeren dan gelijk diverse controles uit tijdens het reinigen.

Geef straatvuil, afval en bladeren geen kans om uw riool, goten, kolken, gemalen en pompputten te laten verstoppen.
Wij onderhouden uw rioolsysteem graag voor u.

Drainage reiniging

Halsteren heeft in zijn omliggende gemeenten veel landbouwgrond. Veel van deze landbouwbedrijven hebben een drainage systeem, die ook regelmatig onderhoud nodig hebben. Wij beschikken over een drainagereiniger die uw drainagesysteem grondig, en veilig, reinigt. De drainagereiniger gebruikt een lage waterdruk van 35 bar dat wordt aangeleverd door de vacuümwagen. De voor de drainagereiniger ontwikkelde HPE slang (van 300 meter) wordt in de drain geduwd en met behulp van de speciale spuitkop wordt deze gereinigd. Het vuil wordt tegelijkertijd afgevoerd in samenwerking met de vacuümwagen. Het voorkomt dat alles verstopt raakt.

Deze drainagereiniger is volkomen veilig doordat er met lage druk gespoten wordt (35 bar) en hij zorgt ervoor dat de drainagesystemen geen schade oplopen.

Halsteren

De naam Halsteren is afgeleid van Halstert, dat samengesteld zou zijn uit Halha, dat uitloper van hoogland betekent, en stert, dat staart betekent, gezien de langgerekte vorm van de uitloper. Een andere theorie grijpt terug naar de naam in dialect: Altere. Deze zou afkomstig zijn uit het latijn en een verbastering zijn van "Alta Terra", Hoge Land en zou verwijzen naar de ligging op de Brabantse Wal.
Geschiedenis

De oudste vermelding, als Halstert, stamt uit 1272. Ook in 1274 en 1290 komt de naam, voor in schriftelijke documenten, en wel als Haltre of Halstre respectievelijk Halsteren. In de 13e eeuw moet ook reeds sprake geweest zijn van een haventje, terwijl er toen ook al een parochie was gesticht, die reeds in 1253 werd vermeld. Het eerste kerkje lag tussen Halsteren en Tholen in een dorpje dat Polder heette. Dit bestond uit het kerkje en 47 huizen, maar dit verdween in de golven tijdens de Allerheiligenvloed van 1570.

Halsteren is waarschijnlijk ontstaan als een turfwinningsdorp. In de 14e eeuw werd er een kerkje gebouwd op de Brabantse Wal, gewijd aan Sint-Martinus. Op het muurwerk daarvan werd vanaf 1457 een nieuwe kerk gebouwd. In 1580 vond een beeldenstorm plaats die bekend staat als de Soldatenfurie en waarbij ook in Halsteren schade werd aangericht. Toch duurde het nog tot 1648 voor de kerk door de hervormden werd genaast. Omstreeks 1475 werd bovendien aan de weg naar Tholen een kapel gebouwd die gewijd was aan de Heilige Quirinus. Voorts was er het Kasteel van Halsteren, dat zich Lepelstraat bevond en dat in 1378 voor het eerst in schriftelijke documenten werd genoemd. Dit werd in 1588 verwoest door de troepen van Parma.

In 1628 werden een aantal schansen aangelegd ten oosten van Halsteren, deel uitmakend van de West-Brabantse Waterlinie. Aldus werd Halsteren voor de Strooperijen en Brandschattingen des Vijands beveiligd, daar ook het ten westen van Halsteren liggende moerasgebied bijdroeg aan de verdediging.

In 1633 werd het Halsterse raadhuis gebouwd, dat in 1917 werd gerestaureerd. In de 19e eeuw kwamen er een aantal steenfabrieken naar Halsteren toe, zoals Vogelenzang (bij Station Vogelenzang (Halsteren), Klaverblad, bij de huidige straat in de wijk Rode Schouw en De Melanen aan de Langstraat. De laatste stond onder leiding van Guillaume de Leeuw. Zie ook: Steenfabriek De Vlijt. De steenfabrieken brachten veel welvaart naar Halsteren, en overal aan de Dorpsstraat werden statige panden gebouwd. Er bestaan daar tegenwoordig nog twee van, de derde, uit 1893, werd in oktober 2008 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De fabrieken zijn inmiddels ook verdwenen uit Halsteren.

Naast steenfabrieken werden ook conservenfabrieken opgezet, namelijk Het Klaverblad in 1887 en Delta in 1898. Het Klaverblad conserveerde asperges en was de eerste conservenfabriek in Noord-Brabant. Tot respectievelijk 1903 en 1920 bleven deze fabrieken in werking.

In 1866 kwamen de Franciscanessen "Alles voor Allen" vanuit Breda naar Halsteren. Zij stichtten aan Gasthuisstraat 4 een liefdesgesticht. In 1899 kwam er een neogotisch pand dat echter in 1978 werd gesloopt nadat de laatste zusters in 1977 waren vertrokken. De zusters waren actief in bejaarden- en ziekenzorg en, sinds 1918, in de wijkverpleging. Op dezelfde plaats werd in 1978 het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth gebouwd.

In 1909 vestigde zich een grote psychiatrische inrichting in Halsteren, namelijk Vrederust. Hieruit vloeide bovendien in 1955 het neurosesanatorium, later psychotherapeutisch centrum De Viersprong voort. Beide instellingen bestaan nog steeds.

In de jaren zestig van de 20e eeuw werd woonwijk De Beek gebouwd, en in 1972 volgde De Rode Schouw. In de jaren negentig van de 20e eeuw werd begonnen met de bouw van de Vinex-wijk De Schans. Die wijk reikt nu al tot Oude Molen, waar een nieuw bedrijventerrein werd aangelegd. In 1962 vond er een grenswijziging plaats met de gemeente Bergen op Zoom, waarbij Noordgeest voortaan onder Bergen op Zoom viel. Om die manier werd daar ruimte gemaakt voor de nieuwbouwwijken Noordgeest en Tuinwijk. In 1994 werd de Gemeente Halsteren met veel protest opgeheven, en bij de Gemeente Bergen op Zoom gevoegd.

. . . . . .